Ing. et Ing. Eliška Anna Kubičková, EUR ING

* 1966, Praha

Vzdělání a kvalifikace

1983 - vyučení s vyznamenáním v oboru Zpracování technické dokumentace, SOU strojírenské ČKD Praha
1989 - maturita s vyznamenáním v oboru Strojírenství, SPŠ Praha 10 - Na Třebešíně
1990 - 1996 - studium na ČVUT FEL (Technická kybernetika) a MFF UK (Fyzika)
2003 - Ing., Strojní fakulta ČVUT v Praze, obor Dopravní a manipulační technika
2008 - Bc., Elektrotechnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni, obor Aplikovaná elektrotechnika
2009 - 2010 - studium oboru Aplikovaná informatika na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci
2009 - 2013 - doktorské studium na Faultě aplikovaných věd ZČU v Plzni
2012 - Státní doktorská zkouška v oboru Aplikované vědy a informatika, zaměření Kybernetika, obhajoba Tezí k SDZ "Detection of Meteors in Astronomical Image Records"
2016 - Ing., Elektrotechnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni, obor Aplikovaná elektrotechnika
2018 - EUR ING, FEANI, Engineering

Další vzdělávání

1979 - 1981 - Lidová škola umění, kreslení
1984 - 1989 - Státní jazyková škola v Praze /agličtina, francouzština, řečtina, italtina/
1988 - kurzy kreslení
1991 - Všeobecná státní jazyková zkouška z ruštiny, ČVUT FEL
1996 - 1998 - Astronomický kurz, Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy
2008 - certifikát Základy designu průmyslových výrobků, mezioborové studium na Strojní fakultě ZČU v Plzni
2011 - certifikát SCICOM Basic, ZČU v Plzmi
2011 - certifikát SCICOM pro PIO's, ZČU v Plzni
2011 - certifikát Záklay vědecké práce, Sdružení Jihomoravských pracovi AV v Brně
2011 - certifikát Kurz tvůrčího psaní, Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého)
2011, 2012 - kurz Academic skills , IET ČVUT FEL
2013 - certifikát Seminář tvůrčího psaní, Literární akademie (Soukromá vysoká kola Josefa kvoreckého)
2018 - certifikát Kurz první pomoci, Zdravotníci s.r.o.
2018 - certifikát Moderní město II, Masarykova demokratická akademie
2018 - certifikát o absolvování kurzu nizozemského jazyka
2018 - certifikát Exploring the Universe Department for Continuing Education University of Oxford
2019 - certifikát Kurz první pomoci, Zdravotníci s.r.o.
Vyhláška 50§5 z. 1978 Sb. pro práci v elektrotechnice

Praxe

1983 - 1987 - ČKD Tatra Smíchov, konstrukce tramvají
1988 - Deltapres, noční expedice tisku
1989 - ZSE Elektropřístroj Modřany, konstrukce rozváděčů
1991 - OSVČ, kresličské práce
1992 - 1997 - DDM Praha 6 a Praha 4, vedoucí zájmových krouřků programování
1993 - Střední hotelová kola, odborný učitel výpočetní techniky
1996 - 1997 - Gymnázium Postupická, výuka programování
1996 - Walter Deritend, technolog
1997 - 2003 - různé fimy, brigády v průmyslu, logistice, obchodě, telemarketing
2000 - LOK, odborná praxe v technologii a konstrukci přípravků
2004 - 2009 - různé firmy, telemarketing, logistika
od r. 2004 - OSVČ, grafické a konstrukční práce, redakční práce, korektury, překlady,vzdělávací činnost
2009 - 2013 - ZČU v Plzni, katedra kybernetiky, doktorandka, zpracování obrazu, programování
2012 - 2015 - různé firmy, telemarketing
2013 - EPM, odborná praxe v konstrukci přístrojů nn
2014 - práce v elektrotechnické výrobě
2015 - ČSSZ, referent bezpečnosti dat
2016 - UK v Praze, externí spolupráce - zpracování videozáznamu z pouličních kamer
2016 - EZÚ, zkušební technik v laboratoři nn
2017 - různé firmy, brigády v obchodě, logistice
od r. 2017 - DNV GL, Test Report Engineer
Vědecká a publikační činnost

Od r. 2009 - zpracování digitalizovaného obrazu v aplikacích: astronomie, elektroenergetika, kriminalistika
      - programování GUI pro zpracování obrazových dat
2009 - 2013 - 15 konferencí, 11 odborných článků, 1 posterová prezentace, 5 projektů, účast asi na 100 seminářích, přednáškách a kolokviích


Popularizační a vzdělávací činnost

Od r. 1995 - Mensa ČR 2000 - 2005 - SIG Astronomie (zájmová skupina v Mense ČR, koordinátorka činnosti - přednáky, soutěe, exkurze)
Od r. 2011 - redaktorka literární rubriky časopisu Mensa
2011 - přednáška o projektu Scicom na Mensa Leaderchip weekend
Od r. 2011 - pořádání exkurzí (Techmania, VŠCHT)
Od r. 2014 - SIG Literární tvorba (zájmová skupina v Mense ČR, koordinátorka)
2015, 2016, 2017 - Soutěž SIGu Literání tvorba (hlavní organizátorka)


Členství v odborných organizacích

1985 - 1989 - ČSVTS
Od r. 2001 - Jednota českých matematiků a fyziků (Fyzikální a matematická sekce)
Od r. 2002 - Česká astronomická společnost
2003 - 2004 - Asociace strojních inženýrů
Od r. 2005 - Astronautická sekce České astronomické společnosti
2013 - místopředsedkyně Historické sekce České astronomické společnosti
Od r. 2010 - Česká společnost pro kybernetiku a informatiku, odborná skupina pro rozpoznávání
Od r. 2018 - Česká strojnická společnost
Od r. 2018 - Česká elektrotechnická společnost


Další společenské aktivity

Od 80. let - Klub sběratelů kuriozit, nyní KSA
1995 - 1996 - studentská komora Akademického senátu ČVUT FEL
Od r. 2005 - Drustvo fanoušků Bohemians


Osobní zájmy

Tvůrčí výtvarná a literární činnost, astronomie a popularizace vědy, kultura, sběratelství, sport

V pracovně v roce 2011Úvodní stránka

Kontakt


© Ing.Elika Anna Kubičková, 2003, All Rights Reserved